SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia skierowane do firm, które chcą podnosić kwalifikacje i uzupełniać wiedzę pracowników odpowiedzialnych za rekrutacje, twardy oraz miękki HR. 

Rodzaje szkoleń:

  • dedykowane osobom z działów kadr i HR o małym doświadczeniu,
  • kursy przeznaczone dla specjalistów HR, którzy chcą poszerzać kwalifikacje w różnych obszarach oraz zapoznać się z aktualnymi trendami i nowoczesnymi metodami pracy,
  • managerów, team liderów, chcących rozszerzyć kompetencje związane z zarządzaniem zespołem, rozwiązywaniem sporów, organizacją rekrutacji.

Tematy:

  • innowacyjna rekrutacja i selekcja kandydatów,
  • zarządzanie kompetencjami,
  • onboarding i adaptacja nowych pracowników,
  • tworzenie struktury organizacyjnej,
  • przygotowanie systemu wynagrodzeń,
  • zagadnienia dedykowane – opracowywane na prośbę klienta.


Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.