Outplacement

To co wyróżnia naszą usługę to elastyczne podejście do dzisiejszych pilnych potrzeb pracodawców i pracowników, a także zastosowanie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań niosących szybką i skuteczną pomoc. 

Główne korzyści dla pracodawcy:

 • ochrona wizerunku marki firmy jako pracodawcy,
 • obniżenie stresu osób prowadzących proces zwolnień pracowników,
 • redukcja kosztów związanych z restrukturyzacją lub zwolnieniami, 
 • zwiększone szanse na szybszą stabilizację firmy,
 • poprawa komunikacji i nastroju wewnątrz organizacji,
 • minimalizacja ryzyka utraty klientów i wiedzy z organizacji.

Główne korzyści dla pracowników:

 • opracowanie narzędzi i działań niezbędnych do poszukiwania pracy,
 • zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych na każdym etapie poszukiwania zatrudnienia,
 • maksymalne skrócenie czasu związanego z poszukiwaniem nowego miejsca pracy,
 • minimalizacja stresu związanego z utratą pracy,
 • profesjonalne doradztwo i opieka konsultacyjna po zakończonym programie.

Nasz zespół doświadczonych specjalistów w obszarze rekrutacji i diagnostyki psychologicznej świadczy usługi w formie stacjonarnej lub zdalnej. Działamy z zachowaniem największej poufności.

Wychodząc naprzeciw różnorodności i możliwościom naszych klientów nasza usługa oparta jest na wybieralnych modułach, dedykowanych pracodawcy lub pracownikom. Zakres programu może obejmować wszystkie lub tylko wybrane elementy w zależności od realnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Oferujemy poniższe moduły wsparcia:

Wsparcie dla pracodawcy:

 • analiza sytuacji biznesowej,
 • warsztat z exit interview,
 • warsztat z przeprowadzania procesu zwolnień pracowników,
 • wsparcie psychologiczne dla osoby zwalniającej.

Wsparcie rekruterskie dla uczestnika:

 • przygotowanie CV,
 • przygotowanie profili w social mediach,
 • wskazanie ofert źródeł pracy,
 • warsztat z komunikacji z pracodawcami,
 • symulacja i przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
 • analiza otoczenia biznesowego uczestnika,
 • stworzenie listy potencjalnych pracodawców, dystrybucja CV do pracodawców.

Wsparcie rekruterskie dla uczestnika:

 • przygotowanie CV,
 • przygotowanie profili w social mediach,
 • wskazanie ofert źródeł pracy,
 • warsztat z komunikacji z pracodawcami,
 • symulacja i przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej,
 • analiza otoczenia biznesowego uczestnika,
 • stworzenie listy potencjalnych pracodawców,
 • dystrybucja CV do pracodawców.

Wsparcie psychologiczne dla uczestnika:

 • wsparcie psychologiczne
 • ocena kompetencji zawodowych
 • diagnoza psychologiczna.

Wsparcie telefoniczne/online dla uczestnika po zakończeniu procesu:

 • konsultacje telefoniczne/online po zakończeniu programu wsparcia przez okres 6 miesięcy.


Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.