Executive search

To działania, które w ENPIRE HR prowadzone są przez najbardziej doświadczoną kadrę. Proces Executive Search wymaga zaawansowanej wiedzy praktycznej oraz specjalnej sieci kontaktów, które podnoszą szanse na dotarcie do kandydatów niedostępnych na rynku pracy. Executive jak sama nazwa wskazuje dotyczy stanowisk kluczowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozumiemy, że w tej dziedzinie bardzo ważna jest dyskrecja, a sukces można osiągnąć jedynie w oparciu o zrozumienie potrzeb klienta.

Od samego początku z dużą precyzją omawiamy profil idealnego kandydata. Tworzymy tzw. wzorzec kompetencji dla danego stanowiska w organizacji, z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. Executive Search realizujemy w oparciu o Direct Search. Poszukiwania bezpośrednie prowadzimy jedynie w grupach brandów zaakceptowanych przez klienta – chcemy mieć pewność, że wyłowimy najlepszego kandydata spośród grupy docelowej. Niejednokrotnie są to kontrolowane przejęcia kadry menadżerskiej realizowane w porozumieniu z prawnikami w taki sposób aby nie naruszać poufności danych przedsiębiorstw oraz know how do którego taka osoba ma dostęp.

W tym punkcie niezwykle ważna jest nasza poszerzona baza kontaktów branży. Podczas dedykowanych spotkań oceniamy doświadczenie, kompetencje, a także stopień dopasowania do stanowiska i kultury organizacyjnej firmy. Na życzenie przeprowadzamy testy, organizujemy sesje Assessment  zgodne z wybraną metodologią, którzy będą rozważani w końcowym etapie.

Skuteczność zawdzięczamy doskonałej znajomości uwarunkowań rynkowych, wiedzy praktycznej oraz wieloletniemu doświadczeniu specjalistów. Wszystko to pozwala na zdobywanie wysoko wyspecjalizowanych pracowników.

Korzyści płynące z ES w ENPIRE HR:

  • wąsko wyspecjalizowani rekruterzy
  • profesjonalne i indywidualne przygotowanie każdego projektu
  • wiedza na temat rynku oraz aktualnych trendów
  • rozwiązania stworzone dla klienta
  • szeroka baza kandydatów
  • realizacja poprzedzona pogłębionym wywiadem.


Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.