Direct search

Direct Search to sposób dotarcia
do kandydatów poprzez wykorzystanie sourcingu

Na polskim rynku znany jest już od dłuższego czasu, ale wciąż bywa niedoceniany. Wykorzystuje się go głównie w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne. Konsultanci sami wyszukują kandydatów, a następnie kontaktują się nimi w celu zaprezentowania oferty. Najpopularniejszymi serwisami umożliwiającymi tego typu działania są Linkedin oraz Goldenline.

To metoda, w której nasi rekruterzy muszą z dużą dokładnością analizować wybraną grupę docelową. Proces wymaga skrupulatnego sprawdzenia życiorysów zawodowych kandydatów, profili innych firm, a także konsultacji z ekspertami z danej dziedziny.
Direct Search cechuje się wysoką skutecznością oraz efektywnością, pozwala też na zbudowanie relacji z kandydatami na przyszłość i poszerzanie bazy, z której klient może skorzystać w przyszłości.Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.