AUTORSKI ALGORYTM WYSZUKIWANIA

Algorytmy determinują wyszukiwanie i procesowanie każdej dostępnej informacji. Zdobyte informacje zarówno w świecie realnym jaki i wirtualnym są wykorzystywane przy ustalaniu naszego wewnętrznego harmonogramu poszukiwania kandydatów. Z racji naszych ściśle określonych specjalizacji posiadamy dostęp do wielu  informacji z danej branży. W oparciu o zebrane dane indywidualnie dla naszych klientów tworzymy algorytmy poszukiwania kandydatów w obrębie ściśle określonego sektora.Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.