HR Business Partner – kim jest i jaką pełni rolę w organizacji? – ENPIRE HRSama koncepcja wsparcia biznesowego HR pojawiła się w połowie lat 90-tych i jej celem był rozwój działu kadr i rozszerzenie jego funkcji na kolejne obszary w organizacji. Dziś, choć stanowisko HR Business Partner wpisało się już na stałe w strukturę i świadomość biznesu, zadania i związana z tym stanowiskiem odpowiedzialność nadal budzą wiele niejasności.

Co odróżnia HRBP od rekrutera?

Na pewno jest to szeroka, poparta kilkuletnim doświadczeniem wiedza z zakresu zarówno miękkiego HR jak i prawa pracy. Osoba na stanowisku HRBP już z założenia traktowana jest przez menedżerów jako partner i jednocześnie specjalista zapewniający im wsparcie i doradztwo w całości procesu począwszy od:

  • zatrudnienia i wdrożenia pracownika do pracy (onboarding),
  • poprzez cały okres zatrudnienia (czyli również szkolenia i dbanie o rozwój pracownika),
  • aż do rozstania się z pracownikiem i wsparcie przy ew. exit interview.

Przede wszystkim jednak, osoba na tym stanowisku musi posiadać świadomość biznesową, czyli wiedzę i zrozumienie jakie firma ma cele, i jak jego konkretnie działania, powinny przełożyć się na ich realizację. Zazwyczaj, zwłaszcza w dużych firmach, HRBP odpowiada za konkretny dział (np. finanse czy logistyka) uczestnicząc jako doradca i osoba wspierająca menedżerów we wszystkich toczących się w ramach tych działów procesach.

HRBP jako ambasador zmian.

W dzisiejszych czasach organizacje są w procesie permanentnej zmiany. W związku z tym, HRBP, z racji swojego miejsca w strukturze firmy, pełni też naturalnie rolę ich ambasadora. Pociąga to za sobą konieczność posiadania wiedzy z obszaru zarządzania zmianą, ale często również umiejętność tych zmian inicjowania. Dodatkowo, sukces projektów bardzo często zależy od zaangażowania zarówno pracowników jak i menedżmentu, a HRBP w swojej pracy może pełnić rolę łącznika między jednymi i drugimi. Dlatego też dodatkową rolą w procesie zmiany i projektach z nią związanych, jest zapanowanie nad komunikacją i efektywne nią zarządzanie poprzez informowanie o celach i korzyściach wynikających z ich wprowadzenia.

Rola HR Business Partnera wygląda inaczej w różnych organizacjach. To co wyróżnia to stanowisko, to konieczność i władność inicjowania działań, oraz bycie partnerem dla menedżmentu, nie tylko wykonawcą jego woli.KONTAKT

//enpirehr.pl/wp-content/uploads/2019/04/logo-hr-bialemale.png

Pomagamy pracodawcom znaleźć najlepszych pracowników, a pracownikom ich pracę marzeń.

klauzula

Administratorem danych jest
ENPIRE SP. z o.o.,
ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Pełny obowiązek informacyjny
dostępny jest na:

enpirehr.pl/klauzula-informacyjna