OUTSOURCING PROCESÓW REKRUTACYJNYCH, DLACZEGO WARTO?

Coraz więcej pracodawców przekonuje się, jak wiele korzyści odnosi organizacja, decydując się na outsourcing różnych usług, w tym usług rekrutacyjnych.  Pomimo pandemii zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, w wielu branżach jest coraz większe, a znalezienie i pozyskanie odpowiednich talentów coraz trudniejsze. Obecna sytuacja wymusza na przedsiębiorcach coraz większe oszczędności, wydawać by się zatem mogło, że inwestycja we współpracę z zewnętrzną agencją doradztwa personalnego to niepotrzebny wydatek. Nic bardziej mylnego.

Firmy korzystające z zewnętrznych usług doświadczonych konsultantów z roku na rok coraz bardziej przekonują się do takiej współpracy, notując wymierne korzyści i rosnącą przewagę konkurencyjną, opartą na szybko i dobrze dobranych pracownikach, ich wiedzy i doświadczeniu.  Mitem jest przeświadczenie, że na takie usługi stać jedynie duże i bogate firmy. 

Dla małych i średnich firm, w których struktura działu HR nie jest odpowiednio rozwinięta lub nie ma takiego działu wcale, to często najlepsze rozwiązanie. Z naszego doświadczenia wynika również, że z usług outsourcingu procesów rekrutacyjnych korzystają coraz częściej również startupy. Dzięki wsparciu zewnętrznych ekspertów w szybkim czasie pozyskują najlepszych kandydatów z rynku, a czasem całe wyspecjalizowane zespoły, co przekłada się na niemal natychmiastową realizację i osiąganie celów biznesowych. 

Jakie korzyści osiąga przedsiębiorca powierzając rekrutację zewnętrznym ekspertom?

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Oczywistym jest, że znalezienie wartościowych pracowników na rynku pracy wiąże się z poświęceniem dużej ilości czasu oraz poniesieniem kosztów procesu rekrutacji. Proces ten wymaga doboru odpowiednich kanałów dotarcia do właściwych kandydatów, narzędzi do ich efektywnej selekcji i weryfikacji oraz czasu poświęconego przez pracowników wewnętrznych działów HR i Hiring Managerów.

Doświadczeni konsultanci z agencji rekrutacyjnej biorą na siebie organizację całego procesu rekrutacji, dobierają i eksplorują najskuteczniejsze kanały dotarcia do kandydatów i analizują ich profile w oparciu o potrzeby klienta, zapewniając klientowi szybki dostęp do największych talentów. 

Dzięki temu pracownicy wewnętrznego działu HR mogą skupić się na innych, ważnych aspektach życia pracowników, jak rozwój, szkolenia, systemy motywacyjne, a managerowie na działaniach, przekładających się bezpośrednio na zysk firmy.

EMPLOYER BRANDING I WIZERUNEK MARKI

Przeprowadzenie procesu rekrutacji to nie tylko znalezienie i dopasowanie kandydata do pracodawcy. To również budowanie wizerunku i reprezentowanie marki klienta na rynku pracy i w określonej grupie potencjalnych kandydatów. Dedykowany do danego procesu konsultant zewnętrzny przyjmuje na siebie rolę ambasadora pracodawcy. Wykazując się znajomością branży i rynku pracy oraz doświadczeniem czyni cały proces rekrutacji rzetelnym i sprawnym, wpływając na candidate experience i wizerunek pracodawcy. 

EKSPERCKA WIEDZA I PRZEWAGA RYNKOWA

Firmy które zleciły pojedyncze procesy rekrutacyjne zewnętrznym ekspertom, często decydują się na stałą współpracę, traktując agencję doradztwa personalnego nie jako pogotowie rekrutacyjne, a jako swojego biznesowego partnera, aktywnie współuczestniczącego w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Dzieje się tak, ponieważ długofalowa współpraca wnosi do firmy aktualną praktyczną ekspercką wiedzę o rynku i trendach, co pozwala opracować skuteczną strategię rekrutacyjną i przyczynia się do rozwoju całej organizacji.

Wielu przedsiębiorców nie czuje się nadal gotowych do powierzenia procesów rekrutacyjnych zewnętrznej agencji doradztwa personalnego, mimo, że niedobór pracowników o określonych kompetencjach i doświadczeniu, to często główny hamulec rozwojowy firmy. Tymczasem doświadczeni konsultanci i rekruterzy, obyci na rynku pracy i specjalizujący się w danej branży są najlepszymi sprzymierzeńcami na drodze do osiągania strategicznych celów.

Doświadczenie ze stałej współpracy z naszymi klientami wskazuje, że ich odwaga rozwojowa i zaufanie, połączone z naszą wiedzą, rzetelnością, odpowiedzialnością i doświadczeniem, to skuteczna droga do przenoszenia biznesu na zupełnie inny, wyższy poziom.

Agnieszka Zielińska – Dyrektor HRCopyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.