ULGA W PODATKACH DLA MŁODYCH

Rząd wprowadził zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 lat.

Kto skorzysta?

Na zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019 mogą liczyć osoby poniżej 26. roku życia, zarabiające mniej niż 85 528 zł rocznie. W 2019 będą mogli skorzystać z niego pracownicy, których dochód do końca roku nie przekroczy 35 636,67 zł (miesięcznie 7,1 tys. brutto).  Według obliczeń z ulgi skorzysta około 2 miliony Polaków. Zysk jednostkowy, jak wylicza Kancelaria Baran&Pluta w komentarzu dla TVN24bis, będzie wahała się od 663 do 2820 zł (do końca 2019). W przyszłym roku kwota będzie prawdopodobnie mniejsza, ze względu na planowane obniżenie progu podatkowego z 18 na wspomniane 17 procent i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu. Wyniesie ona od 1090 do 6044 złotych za cały 2020 rok.

Trochę szczegółów

Podatku nie płacą osoby pracujące na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy. Ulga nie obejmuje zatrudnionych na umowę o dzieło, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz otrzymujących wynagrodzenie w ramach stażu i praktyk absolwenckich. Zmiana nie zwalnia oczywiście z opłaty składek na ZUS i NFZ.

Nie istnieje limit umów, które można zawrzeć. Najważniejsze, aby nie przekroczyć określonej kwoty przychodu rocznego. Wciąż obowiązuje też kwota wolna od podatku, zatem po przekroczeniu limitu 85 528 zł, będzie ona przysługiwała w stosunku do nadwyżki. Według obliczeń Rzeczpospolitej do 8 tys. zł dochodu można jeszcze korzystać z braku opodatkowania.

Podstawa prawna

Zerowy PIT wprowadzony został za sprawą zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 24 lipca 2019 r. ustawę podpisał prezydent.

Jak skorzystać z ulgi?

Aby od 1 sierpnia otrzymać wypłatę bez potrącania 18 procent podatku, należy złożyć u swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Należy, ale nie jest to wymóg niezbędny, podatek będzie można odliczyć również w rozliczeniu rocznym. Co istotne, od stycznia 2020 roku oświadczenie nie będzie już potrzebne. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie ministerstwa http://tiny.cc/z3smaz ENPIRE HRCopyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.