SPEED RECRUITMENT – SŁÓW KILKA O IDEI SZYBKIEJ REKRUTACJI

Błyskawiczne rekrutacje to odpowiedź na potrzebę przyśpieszenia długotrwałych i żmudnych procesów pozyskiwania pracowników. Bo czas jest teraz najcenniejszą walutą.

Wysokie zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą wymaga od działów HR wdrażania nowych metod rekrutacyjnych. Pracodawcy coraz uważniej wsłuchują się w potrzeby kandydatów i projektują procesy tak, by na nie odpowiadać, np. poprzez skracanie czasu trwania rekrutacji, organizowanie spotkań poza godzinami pracy czy przekazywanie informacji zwrotnej wszystkim uczestnikom – nie tylko tym wytypowanym. Coraz popularniejsze są akcje odbiegające od tradycyjnego modelu.

Od miłości do pracy

Bardzo ciekawie prezentuje się geneza powstania speed recruitmentu, jest on bowiem bliskim krewniakiem speed datingu, czyli szybkich randek, których idea narodziła się w USA i odniosła tam spory sukces. Szybkie randki to nic innego jak sesje ekspresowych rozmów mających na celu kojarzenie par. Czas trwania poszczególnych spotkań limituje organizator, przeznaczając od 3 do 5 minut na każdą osobę. Uczestnicy poddają selekcji rozmówców i wybierają tych, z którymi chcieliby spotkać się już samodzielnie.

Co ciekawe metodę stworzył… rabin. A wszystko zaczęło się 1998 roku, kiedy Yaacov Deyo zorganizował pierwsze spotkanie dla samotnych żydów w kawiarni Pete’s Cafe w Beverly Hills. Dużą rolę w promocji tej formy randkowania odegrał kultowy serial Sex and The City.

Schemat działania

Nie trudno domyślić się, że speed recruitment funkcjonuje w analogiczny sposób. Podstawowe założenie, to do maksimum skrócić cały proces, a przede wszystkim etap spotkań z potencjalnymi pracownikami. Zamiast sztywnego, formalnego wywiadu, krótkie sesje z rekruterami. Wszystko w nieformalnej atmosferze z konkretną prezentacją oczekiwań i warunków. Wymogiem staje się też błyskawiczna informacja zwrotna dla kandydata. W ten sposób skrócona zostaje skomplikowana droga wyłonienia najlepiej dopasowanej osoby.

Zalety:

  • oszczędność czasu,
  • rekrutrzy mogą zrealizować większą ilość projektów,
  • błyskawiczny feedback dla kandydata,
  • swobodna atmosfera,
  • mniejsze ryzyko, że potencjalny pracownik zostanie przejęty przez innego pracodawcę.


Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.