REKORDOWO NISKI WSKAŹNIK BEZROBOCIA W CZERWCU 2019!

Bardzo ciekawe wyniki opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okazuje się, że w czerwcu 2019 zanotowano najniższy wskaźnik bezrobocia od 28 lat!

Pod koniec miesiąca liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 878,4 tys., a to aż  27,6 tys. mniej niż w maju i niemal 90 tys. mniej niż przed rokiem. Minister Bożena Borys-Szopa komentuje, że na przestrzeni niemal trzech dekad wskaźnik jeszcze nigdy nie był tak niski, jak teraz.

W porównaniu do ubiegłego roku, w czerwcu br. liczba bezrobotnych spadła o 9,2 proc. a w zestawieniu z końcem maja br. o 3,0 proc.

Jak informuje pani minister, największy wpływ na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych miały podjęcia pracy i aktywizacje bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy, które wiążą się z rozpoczęciem prac sezonowych w budownictwie, turystyce, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

W czerwcu 2019 spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Jego natężenie spadło najsilniej (o 0,4 punktu) w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik pozostaje najwyższy w kraju (8,8 proc.).

Z kolei liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2019 roku (wg wstępnych danych) wyniosła  101,9 tys. i w porównaniu do maja 2019 roku spadła o 17,8 proc. Spadek ofert odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w przedziale od 4,7 proc. w województwie podlaskim do 32,1 proc. w województwie opolskim.

ENPIRE HR

Źródło: www.gov.plCopyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.