ONBOARDING W PRAKTYCE: JAKICH BŁĘDÓW WARTO UNIKAĆ?

Pierwsze miesiące pracy (przypadające zwykle na okres próbny) są decydujące dla wspólnej przyszłości pracodawcy i pracownika. W tym czasie ważą się losy dalszej współpracy – czy nowy pracownik zostanie kilka miesięcy, rok, lata; czy odnajdzie się w zespole; czy wniesie do zespołu to, czego potrzebujemy. Rekrutacja to trudny i kosztowny projekt, a jej efekty mogą zostać zniweczone przez niedocenienie wagi onboardingu.

Unikaj atmosfery konspiracji

Na pewno znasz tę sytuację: w firmie/dziale ma pojawić się ktoś „nowy”. Nikt nie wie czym dokładnie „nowy” ma się zajmować, czyje zadania przejąć, co potrafi, a nawet kiedy dołączy do firmy. W takiej atmosferze trudno o ciepłe przyjęcie nowej osoby i płynne włączenie jej do zespołu. Jako przełożony zadbaj o dobrą komunikację tak, by nie była postrzegana jako zagrożenie, ale wyczekiwane wsparcie dla zespołu.

Nie twórz wrażenia chaosu i dezorganizacji

Stanowisko pracy powinno być gotowe zanim „nowy” pojawi się w pracy. Hasła dostępu, telefony, identyfikatory, komputer, drukarka, dyski i udziały sieciowe, biurko i krzesło. To stanowisko ma czekać na pracownika, a niestety często jest na odwrót. Wyznacz też jednego pracownika odpowiedzialnego za komunikację z nową osobą. Może będzie potrzebował zdjęcia do identyfikatora albo oprowadzenia po biurze. Właśnie w tych zadaniach może wesprzeć cię zespół.

Nie odcinaj nowej osoby od zespołu w trakcie okresu próbnego

Nawet jeśli „nowy” zaczyna od stażu w innym oddziale czy terenie, pierwszego dnia przywitaj go osobiście i opowiedz o tym, co będzie się działo i kto będzie odpowiedzialny za wprowadzenie go/jej do organizacji. Od początku wyznacz też mentora/opiekuna dla nowego pracownika. Może to być bardziej doświadczony pracownik z zespołu lub ktoś z działu HR – ważne, aby dobrze rozumiał swoją rolę i miał czas na wsparcie kolegi czy koleżanki. Jego zadaniem będzie zarówno śledzenie postępów nowego pracownika w zdobywaniu wiedzy o organizacji, ale też bieżące wspieranie go w pojawiąjących się problemach. Jeśli w trakcie stażu masz zaplanowane spotkanie swojego działu czy firmy – koniecznie zaproś na nie nową osobę, niech od początku czuje się częścią twojego zespołu.

Onbording jest pracochłonny. Nie musisz i nie powinieneś brać całego ciężaru tych działań na siebie. Wykorzystaj kompetencje (i charaktery) współpracowników „nowego”. Niech oni wciągną go do zespołu – ty nadzorować będziesz tylko przebieg i rzetelność samego procesu. Skorzystacie na tym wszyscy.Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.