O POTRZEBIE INFORMACJI ZWROTNEJ W REKRUTACJI – Z DWÓCH STRON

Okiem na rekrutera

Raport: Candidate’s Experience przeprowadzony na platformie eRecruiter wykazał, że ośmiu na dziesięciu kandydatów oczekuje informacji zwrotnych podczas rekrutacji. Nie jest to wynik zaskakujący. Każdy chce mieć świadomość z jakiego powodu został np. wykluczony na jakimś etapie  procesu. Rozpatrzmy jednak kilka różnych punktów widzenia, które mają wpływ na udzielanie feedbacku w trakcie różnych etapów pozyskiwania kandydata.

Odpowiadając na ogłoszenie z pozycji kandydata należy zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy jedynymi aplikującymi. Ilu możemy mieć konkurentów? Od kilku do kilkuset. Wydawałoby się, że jeżeli jest ich niewielu, to rekruter może skontaktować się z każdym. Biorąc jednak pod uwagę, że jeden rekruter prowadzi zazwyczaj jednocześnie kilka czy kilkanaście procesów rekrutacyjnych i realizuje również inne zadania wynikające ze stanowiska, to komunikacja z każdym z kandydatów staje się bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa. Właśnie dlatego często po zaaplikowaniu na ogłoszenie w odpowiedzi przesyłana jest znana wszystkim formułka, że firma skontaktuje się tylko z wybranymi osobami. Kontakt telefoniczny inicjowany jest zazwyczaj z tymi, którzy najlepiej odzwierciedlają potrzebę firmy/klienta.

Proces kwalifikacji

Warto pamiętać, że informacje zawarte w CV oceniane są nie tylko ilościowo (np. ”pięć lat doświadczenia na stanowisku marketing managera w firmie branży produkcji materiałów budowlanych”), ale również jakościowo. Rekruter wie z jakich miejsc chciałby pozyskać kandydatów jego klient. Albo przeciwnie –  z jakich nie chce. Czy też z jakich nie może zatrudnić – chociażby ze względu na zakaz konkurencji czy współpracę z danym przedsiębiorstwem. Powodów odrzucenia na etapie oceny doświadczenia kandydata po przeczytaniu CV jest bardzo dużo. Praca rekrutera to między innymi właśnie selekcja.

CV i platformy rekrutacyjne

A jeśli rekruter odrzuci aplikację kandydata ponieważ jest ona niewłaściwie napisana np. może zawierać zbyt mało informacji, są one zbyt ogólne lub niezrozumiałe? Czy rekruter powinien poinformować o tym aplikującego? Niektórzy  kandydaci są proszeni o rozszerzenie CV np. o zakres obowiązków w przypadku, gdy stanowisko czy firma, w której kandydat pracuje wydają się interesujące. Zdarza się, że ktoś poprosi o poradę lub ocenę w zakresie napisania CV. W miarę możliwości czasowych rekruter może (choć nie musi) takiej konsultacji udzielić. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest on doradcą zawodowym. Im lepiej napisane przez kandydata CV (czyli wyczerpujące i zrozumiałe), tym korzystniejsze wyniki dla obu stron.

Obecnie w procesie komunikacji rekruterów i aplikujących wspomagają różne technologie. Systemy do zarządzana procesami rekrutacyjnymi pozwalają na kwalifikowanie CV do kolejnego etapu. Niektóre systemy aplikacji online dają aplikującym możliwość śledzenia statusu swojego CV. Korzystając z takiego serwisu czy platformy można zatem dowiedzieć się, np. „że aplikacja jest rozpatrywana” bądź „odrzucona”. Nie jest to oczywiście idealna informacja zwrotna, ale daje przynajmniej wiedzę na temat rozwoju sytuacji.

Przepisy są za

Co prawo mówi o rekrutacji i związanej z nią informacji zwrotnej? Z punktu widzenia przepisów każdy może zasięgnąć u pracodawcy, czy firmy rekrutacyjnej, informacji na temat statusu swojej aplikacji czy powodu jej odrzucenia. I pracodawca lub firma pośrednicząca w rekrutacji ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i to na każdym etapie rekrutacji.

Dobre praktyki, czyli okiem na potrzeby kandydata

Przejrzenie wszystkich potencjalnych kandydatur i dokonanie selekcji skutkuje zakwalifikowaniem kandydata do kolejnego etapu – rozmowy telefonicznej lub  spotkania. Bez względu na to, co z tego kontaktu wyniknie (odrzucenie kandydata czy następny etap) należy, jeżeli ktoś poświęcił czas i energię na kontakt z rekrutującym, udzielić tej osobie informacji zwrotnej. Zazwyczaj rekruterzy starają się, aby każdy kandydat ją otrzymał, ale nie brakuje też uchybień w tym temacie, wynikających z resztą często z nawału obowiązków, a nie złej woli. Jednak choć informacje zwrotne np. o odrzuceniu nie są przyjemne dla żadnej ze stron, to tak naprawdę lepsza jest zła wiadomość niż żadna.

Inną sprawą jest kwestia jakości komunikatów zwrotnych w zderzeniu z oczekiwaniami kandydatów. Otóż często negatywne informacje zwrotne są odbierane bardzo osobiście. Kandydat może się z czyjąś oceną na własny temat nie zgadzać, ale jest mu bardzo trudno z nią dyskutować. I zaraz w jego głowie pojawia się pytanie: skoro potencjalny pracodawca wybrał kogoś innego, to czy byłem gorszy? Zadaniem rekrutera jest przekazanie, że wcale tak nie jest. Po prostu ktoś mógł mieć inne lub bardziej odpowiadające doświadczenie. Zresztą informacja o poziomie doświadczenia nie zawsze jest kluczowa. Ale te o sposobie prezentowania własnej osoby czy zachowaniu na rozmowie mogą już być dla kandydata pomocne na przyszłych rozmowach rekrutacyjnych. Tyle że takich informacji najtrudniej udzielić. I najtrudniej wysłuchać.

Punkt widzenia

Prawdą jest, że rekruter w firmie rekrutacyjnej jest zwykle uzależniony od informacji, które przekazuje mu klient. A właściwie osoba kontaktowa po stronie klienta. Czasem jest to ktoś z biznesu, kto spotyka się bezpośrednio z kandydatem. A czasem np. ktoś z HR. Bywa, że i ten ktoś sam nie dostaje informacji o powodzie odrzucenia kandydata. To dla wszystkich niekomfortowa sytuacja. Bo co powiedzieć kandydatowi, który nie został zaakceptowany? Pamiętajmy jednak, że w informacjach zwrotnych w dużej mierze nie chodzi tylko o powody odrzucania, ale o komunikację. Dobrą komunikację. I choć rekrutujący nie zawsze dysponują wyczerpującymi informacjami (nie zawsze też na czas), to dobry specjalista potrafi odnaleźć się również w takiej sytuacji i nie przerywa kontaktu z kandydatem. Rozumie, że sam także chciałby wiedzieć na czym stoi i dostać chociaż minimum informacji.Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.