MOTYWOWANIE PRACOWNIKA – KLUCZ DO SUKCESU

Nic nie wpływa korzystniej na działalność firmy i jej atmosferę, jak właściwe podnoszenie motywacji kadry. W końcu pracownik doceniony to pracownik chętny do działania! Pracodawca, który widzi  starania, a efekty realizowanych zadań są dla niego zadowalające i umie to jasno zakomunikować, sprawia, że członkowie jego zespołu stają się pewniejsi siebie i bardziej kreatywni. Dotyczy to zarówno stanowisk niższego, jak i tych wyższego szczebla. Niestety aspekt ten jest często pomijany, w ferworze codziennych wyzwań. Dlatego warto czasem zatrzymać się i zastanowić czy nasi podwładni otrzymują od nas tylko komunikaty negatywne (np. w sytuacjach kryzysowych) i czy przypadkiem nie pomijamy automatycznie tych zdarzeń, które kończą się sukcesem.

Sposoby motywowania można podzielić na dwa rodzaje: pozytywne, czyli te nagradzające oraz negatywne, często mające charakter wywierania presji. Nie trudno się domyślić, że motywacja pozytywna przynosi lepsze efekty – również w aspekcie długofalowym.

Wyobraźmy sobie przeciętnego pracownika biurowego o dowolnej specjalizacji, przyjmijmy, że ma na imię Mariusz. Mariusz pracuje w swojej firmie od roku, jest spokojny i rozsądnie zaangażowany – jego dość stateczna postawa sprawia, że nie wyróżnia się na tle zespołu, ale też w żaden sposób od niego nie odstaje. Mariuszowi na przestrzeni dwunastu miesięcy zwrócono uwagę na kilka drobnych spraw wartych poprawienia, co (jak zawsze) potraktował poważnie, wdrożył i od tej pory wywiązywał się z nich bezbłędnie. I tu dochodzimy do momentu, w którym najczęściej pracownik nie dostaje kolejnej informacji podsumowującej (a ta przecież byłaby tym razem pozytywna). Tak stało się również z Mariuszem. Mariusz nie wie więc, czy jego przełożony jest usatysfakcjonowany i choć jest świadom swojej rzetelności, nie ma potwierdzenia, że ktokolwiek ją zauważa. A to już bliska droga do wkraczania na szlak niepewności i frustracji. Dwa krótkie doceniające komunikaty na przestrzeni tych dwunastu miesięcy mogłyby rozwiać wszystkie wątpliwości.

Jak zatem mądrze motywować? Paleta narzędzi jest dość obszerna. Poczynając od tych materialnych (nagrody, premie, awanse), a kończąc na niematerialnych (pochwały, pozytywne podsumowania). Podstawą jest jednak klarowna komunikacja. Wyraźne postawienie celów, sprawi, że twój zespół będzie wiedział jak pracować. Musisz tylko zadbać, aby były one właściwie dopasowane do możliwości – ani zbyt proste, ani zbyt trudne. Chęć wykazania się jest dla wielu wysoce motywująca, we wszystkim należy jednak zachować umiar. Zbyt intensywne tempo, może sprawić, że pracownik w końcu popadnie we frustrację ze względu na nieumiejętność poradzenia sobie z zadaniem. A przecież nie o to chodzi.

Zatem.

Jeśli jesteś zadowolony z pracy swojego podwładnego, powiedz mu to! Z całą pewnością jutro przyjedzie do pracy zmobilizowany i gotowy do dalszego działania.

Skorzysta on, skorzystasz ty, skorzysta firma.Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.