JAWNOŚĆ WYNAGRODZENIA

Od lat toczy się dyskusja na temat jawności wynagradzania. Czy płace są lub powinny być jawne? A może nie? Pojawił się projekt ustawy, która ma zapewnić jawność wynagrodzenia na danym stanowisku już podczas rekrutacji.  Póki co temat obrasta wieloma mitami. Przyjrzyjmy się zatem płacowej rzeczywistości.

Przede wszystkim trzeba pamiętać – Kodeks Pracy nie mówi wprost, że wynagrodzenia są tajne! Pracodawca ma obowiązek natomiast szanować godność i inne dobra pracownika. A wynagrodzenie za pracę jest właśnie takim dobrem. Wg tego przepisu nie może ujawniać, ile płaci danemu pracownikowi. Czy działa to w drugą stronę? Czy pracownik  może ujawnić ile zarabia? Tak. To jego sprawa czy ujawni wysokość swojej płacy. Dodatkowo na korzyść pracownika i możliwość ujawniania swojego wynagrodzenia wpływają orzeczenia Sądu Najwyższego, interpretacje Ministerstwa Pracy oraz różne przepisy o zakazie dyskryminacji. Ciężko bowiem stwierdzić czy jest się, czy nie jest poprzez zaniżanie płac dyskryminowanym nie ujawniając własnego wynagrodzenia.

Należy jednak podkreślić, że nie istnieje żaden przepis, który mówiłby o tym, że pracownik ma pełną swobodę ujawniania swoich zarobków gdzie chce i jak chce. Zatem należy traktować tę kwestię z pewną dozą ostrożności, ponieważ nieuzasadnione ujawnianie wynagrodzenia może być posądzone jako celowe działanie na niekorzyść firmy. Kiedy zatem i z kim można rozmawiać o tym, ile się zarabia? Z kolegą z pracy, aby porównać wynagrodzenia, z rekruterem innej firmy lub firmy rekrutacyjnej, z urzędami i instytucjami potrzebującymi takiej informacji. Ale nie celowo z przedstawicielem firmy konkurencyjnej.

Po co zatem zmiana przepisów? Proponowana przez autorów projektów wersja nowych przepisów ma wymusić obowiązek informowania o przewidywanym wynagrodzeniu na danym stanowisku już podczas rekrutacji czyli np. w ogłoszeniu z ofertą pracy. W tej chwili pracodawca ma tylko taką możliwość. Ale nie jest zobligowany. Ujawniając wysokość wynagrodzenia lub jego widełki nie zdradza się bowiem wynagrodzenia konkretnej osoby. Nie mają zatem zastosowania przepisy kodeksu pracy.

Czemu jednak pracodawcy mogąc, ale nie musząc, nie korzystali z możliwości wskazywania wysokości płac w ogłoszeniach? Niestety często po to, żeby płacić mniej pracownikom już zatrudnionym. Wysokość płac reguluje rynek  – podaż i popyt ofert pracy. Trudniejszy do zrekrutowania specjalista oznacza konieczność zaproponowania mu wyższego niż rok czy dwa temu można było proponować. Jednak jeżeli rok czy dwa temu pracodawca zatrudnił osobę o identycznych jak nowy pracownik kwalifikacjach to powstaje problem. Bo nie w interesie pracodawcy jest informowanie dotychczasowych pracowników,  że obecnie rynkowo płaci podobnym znacznie więcej. Każdy niedopłacany pracownik zażądałby powiem natychmiast podwyżki.

Z punktu widzenia pracowników taka zmiana jest świetna, bo gwarantuje,  że rynek łatwiej będzie regulował wysokość płac oraz w naturalny sposób zapobiegał dyskryminacji.Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.