JAK PRACOWAĆ I NIE ZWARIOWAĆ, CZYLI KONFLIKTY W MIEJSCU PRACY

Dobra atmosfera w miejscu pracy – to jedna z najczęstszych odpowiedzi udzielanych przez kandydatów na pytanie, czego oczekują od przyszłego pracodawcy. Jako że to właśnie w pracy spędzamy większą część dnia, chcemy się tam czuć dobrze. Na owe dobre samopoczucie składają się nie tylko szeroko rozumiane warunki pracy, jak płaca czy benefity, ale także to jak jesteśmy odbierani przez współpracowników i czy jesteśmy w stanie się z nimi dogadać. Na to kto należy do grona naszych przyjaciół mamy wpływ, natomiast na to z kim w danym momencie pracujemy przeważnie nie. A tarcia w zespole potrafią solidnie utrudnić, a czasem nawet uniemożliwić wspólną, efektywną pracę.

Przyczyny napięć

Najczęściej u źródeł konfliktów w miejscu pracy leży zła komunikacja wewnętrzna – nie umiemy w odpowiedni i klarowny sposób przekazywać sobie kluczowych informacji, nie słuchamy naszych rozmówców i nie przyjmujemy do wiadomości innego punktu widzenia czy pomysłu. Oczywiście czasem każdy ma gorszy dzień albo problemy osobiste, utrudniające mu skoncentrowanie się na obowiązkach zawodowych, ale wypracowanie sprawnego procesu porozumiewania się i przekazywania informacji pomaga nie tylko szybciej i sprawniej rozwiązywać problemy, związane z pracą w zespole, ale też unikać konfliktów natury emocjonalnej. Od urażonych uczuć, irytacji, czy frustracji niedaleka już droga do zachowań agresywnych, które w fatalny sposób odbijają się na naszych relacjach ze współpracownikami.

Szczypta empatii

Musimy pamiętać, że każdy z nas jest inny, ma inną osobowość i temperament, co przekłada się na sposób, w jaki z nami rozmawia. W organizacjach międzynarodowych musimy zwracać także uwagę na różnice, płynące z odmiennej mentalności naszych zagranicznych kolegów. Nie zapominajmy też o szacunku względem rozmówcy oraz respektowaniu granic i postawie empatycznej.

Każdy świadomy lider zespołu na pewno stara się stworzyć atmosferę zdrowej rywalizacji wśród swoich podwładnych, tak, aby pracowali efektywnie i byli zmotywowani. Niestety nierzadko osoby odbierają współzawodnictwo i idące za nim nagradzanie najlepszych jako atak na ich własną osobę czy brak sprawiedliwości w ocenie członków zespołu. Warto o tym pamiętać i starać się system współzawodnictwa budować w sposób harmonijny i zrównoważony.

Unikać czy rozwiązywać?

Oczywiście rozwiązywać! Unikanie konfliktów albo udawanie że nie mają one miejsca, w prosty sposób doprowadza do frustracji i eskalacji problemu. Finalnie, długotrwały stres, związany z nawarstwiającymi się konfliktami, może nas nawet skłonić do poszukiwania nowej pracy. Jeśli już zidentyfikujemy źródło konfliktu, najprostszą technicznie (choć emocjonalnie czasem bardzo trudną) metodą jego rozwiązania jest otwarta rozmowa z oponentem. O zorganizowanie takiego spotkania zawsze możemy poprosić neutralnego mediatora, czyli współpracownika, przełożonego lub osobę z działu HR. Rozmawiając pamiętajmy o zasadach savoir vivre i kulturze osobistej – chodzi nam przecież o znalezienie kompromisu, a nie zrażenie do siebie zespołu.

Na co dzień nie zapominajmy o uśmiechu – on pomoże nam dobrze nastawić się do codziennych obowiązków, a naszym współpracownikom i klientom do nas.Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.