ILE MAMY PRACY W PRACY?

Zacząłem pisać ten tekst po godzinie 15. Pracę zacząłem o 8. Kończę o 16, więc powinienem zdążyć w godzinach pracy. Tymczasem w Sejmie procedują się nowe przepisy skracające czas pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo. Czy to znaczy, że po uchwaleniu tego prawa pisałbym już po godzinach?

Prawdą jest, że spośród mieszkańców Unii Europejskiej Polacy pracują stosunkowo długo – bo ustawowo 40 godzin. Realnie pracujemy średnio nawet 42 godziny. Co ciekawe w niektórych krajach, w których tygodniowy wymiar czasu pracy jest krótszy, pracuje się dłużej.


Zastanówmy się zatem czemu ma służyć zredukowanie tygodniowego czasu pracy. Czy podyktowane jest to dobrem obywateli? Z założenia tak. Więcej czasu spędzić można na odpoczynku lub z bliskimi. Z pewnością każdy z nas chciałby pracować mniej. Ale. Skrócenie tygodniowego wymiaru czasu pracy nie spowoduje zmniejszenia ilości „pracy w pracy”.  Zadań i obowiązków z dnia na dzień nie ubędzie. A porównując ilość zadań czy projektów, którą wykonują Polacy do ilości zadań na identycznych stanowiskach, nawet w tych samych firmach w Unii Europejskiej, to okazuje się,  że Polacy mają ich znacznie więcej.

Zatem czy skrócenie czasu pracy do 7 godzin dziennie nie spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej zmęczeni? Pytań rodzi się więcej. Czy w takim wymiarze godzin pracownik będzie miał czas na kawę albo posiłek? Czy w efekcie nie będzie wychodził z pracy jeszcze bardziej zmęczony? Albo po prostu będzie pracował dłużej? Co z przerwami? Czy wraz z redukcją czasu pracy przerwy również ulegną modyfikacji?

Wiele firm samodzielnie wprowadza skrócony wymiar czasu pracy. Badania przeprowadzone po kliku miesiącach od takiej zmiany pokazują, że pracownicy pracują efektywniej. Ostatnim przykładem jest Microsoft, który w Korei skrócił czas pracy do 4 dni! Super prawda? Chciałbym zwrócić uwagę jednak na to, że Korea, jak i inne kraje w których skraca się wymiar czasu pracy, to kraje bardzo wysoko zinformatyzowane i… bogate. Pracodawców stać na takie udogodnienia dla pracowników, aby wiele czynności, które wykonują, zostało zautomatyzowanych. Pracownicy w tych krajach mają zatem mniej „pracy w pracy” i o wiele mniej tej pracy jest wykonywanej ręcznie! Ciekawe jaki będzie efekt długofalowy – za rok czy dwa. Tego jeszcze nie wiemy. Miejmy nadzieję, że efektywność pracowników się utrzyma, bo to dobrze wróży zmianom w innych firmach.

Skracanie czasu pracy Polski nie ominie. Taki jest światowy trend. Zresztą w pewnym sensie już się to dzieje. Niektóre firmy same z siebie wprowadzają skrócony czas pracy w piątki. Albo umożliwiają pracę zdalną. A czasem wprowadza się elastyczny czas pracy: pracownik sam decyduje, kiedy pracuje. I najczęściej gdzie pracę wykonuje. Spektakularną zmianę w prawie regulującą czas pracy wprowadza w 2020 roku Finlandia. Tam każdy pracownik sam będzie decydował o miejscu i czasie 20 godzin pracy tygodniowo!

Nikt nie prowadził badań nad gotowością polskich pracodawców do skrócenia  tygodniowego czasu pracy. A sądzę, że wiele firm nie jest na to gotowych. Poza  tym co z pracownikami, którym płaci się godzinowo? Czy będą mieć mniej pracy i mniej zarabiać?

Zmiana wymiaru czasu pracy brzmi naprawdę kusząco. Ale rodzi też wiele pytań. I z pewnością wymusi wiele innych praktycznych zmian. Zarówno prawnych, jak i zarządzania czasem pracy przez pracodawców, jak i zarządzanie własnym czasem pracy przez pracowników.

Tymczasem wybiła 16. Koniec na dziś! Łukasz Radzikowski, Talent Acquisition & Recruitment Specialist w ENPIRE HRCopyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.