PROFITY WYNIKAJĄCE ZE ZLECENIA REKRUTACJI AGENCJI

Przedsiębiorstwa rozważające skorzystanie z zewnętrznego wsparcia w obszarze HR, mają dziś do wyboru wiele potencjalnych form współpracy z podmiotami specjalizującymi się w rozwiązywaniu trudności dotyczących szeroko pojmowanego zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualnie na rynku usług pośrednictwa HR funkcjonują firmy oferujące zatrudnienie pracowników tymczasowych na rzecz klienta, rekrutacje stałe, outsourcing personelu, outsourcing kadrowo-płacowy, outplacement, czy też działania z zakresu employer branding.

Omówmy jedną z takich możliwości wsparcia, czyli dedykowany proces rekrutacyjny zlecony podmiotowi zewnętrznemu – agencji headhunterskiej, a konkretnie atuty dla pracodawcy decydującego się na skorzystanie z usług agencji headhunterskiej. 

Headhunting polega na kompleksowym przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego na rzecz zlecającej go firmy, zazwyczaj metodami bezpośrednimi, czyli opierającymi się na bezpośrednim dotarciu do kandydata, który zwykle nie poszukuje aktywnie pracy. Im trudniejszy projekt, czy to ze względu na wąską specjalizację i małą dostępność potencjalnych kandydatur, czy to ze względu na odpowiedzialność, jaka ma spocząć na osobie obejmującej dane stanowisko, tym bardziej trzeba się liczyć z tym, że wzmocnienie zespołu może okazać się niemożliwe przy ograniczeniu się do tradycyjnych metod poszukiwania pracowników, polegających np. na zamieszczaniu ogłoszeń z ofertą pracy. 

Zazwyczaj jednak istnieje grupa ludzi dopasowanych swoim profilem zawodowym do wymagań pracodawcy, którzy byliby skłonni zmienić pracę otrzymując nową, atrakcyjną ofertę, jednak na rynku pracy pozostają bierni, więc i dla potencjalnego pracodawcy niewidoczni. Headhunting jest usługą skierowaną zarówno do małych, jak i dużych firm, posiadających czy też nieposiadających wewnętrznego działu HR. Istnieje przynajmniej kilka ważnych powodów, dla których pracodawcy decydują się na współpracę z agencją headhunterską. Postaram się wymienić te najważniejsze i krótko je omówić:

  1. Specjalizacja

Specjalizacja oraz idąca z nią w parze skuteczność to podstawowa rzecz, jakiej może oczekiwać klient dobrej agencji headhunterskiej od swojego kontrahenta. Agencja headhunterska poświęca 100% lub blisko 100% swojego czasu na kompleksowe przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych dla swoich partnerów biznesowych. Za specjalizacją idzie możliwość poświęcenia znacznie większej ilości czasu wybranym obszarom, co siłą rzeczy przenosi się na jakość usługi. Co więcej, moc specjalizacji tkwi nie tylko w tym, że firma rekrutacyjna ogranicza swoje działania przede wszystkim do realizacji projektów rekrutacyjnych, ale i w tym, że pracują dla niej rekruterzy skupieni na wybranych obszarach rynku. W cenionych agencjach rekrutacyjnych, zazwyczaj pracuje wielu rekruterów posiadających doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji z różnych sektorów rynku pracy. Ograniczenie się do jednej lub kilku branż,  umożliwia pracownikom agencji headhunterskiej bardzo dobre poznanie „klimatu” panującego na danym wycinku rynku pracy, bieżące uaktualnianie wiedzy o panujących trendach, oczekiwaniach finansowych i dostępności kandydatów, poznanie środowisk, z których można pozyskać potencjalnych pracowników i wreszcie pozwala stworzyć partnerskie relacje z samymi kandydatami. Wyspecjalizowany rekruter posiada więc szeroką bazę cennych kontaktów, bardzo dobrą znajomość obszarów, w których rekrutuje oraz wiedzę o zakresach wynagrodzeń na danych stanowiskach. Czynniki te są szczególnie istotne w przypadku projektów rekrutacyjnych, gdzie dostępność odpowiednich specjalistów jest niewielka. Specjalizacja i doświadczenie agencji pozwala stosować rozmaite narzędzia rekrutacyjne, adekwatne do danego procesu. Co ważne, klient mimo, że zleca proces rekrutacji firmie zewnętrznej, cały czas zachowuje nad nim kontrolę. Jest na bieżąco informowany o postępach, toczących się rozmowach i potencjalnych kandydaturach dopasowanych do jego wymagań. Jego rola może (choć nie musi) ograniczać się wyłącznie do ostatecznej weryfikacji kandydata i decyzji o jego akceptacji lub odrzuceniu. Jednak finalnie to zawsze klient decyduje, czy zwiąże się umową z rekomendowanym przez agencję kandydatem. Agencja bierze na swoje barki wyszukanie odpowiednich ludzi i weryfikację ich profilu zawodowego według uzgodnionych z klientem kryteriów.  Headhunterzy zwykle prowadzą w tym samym czasie wiele różnych procesów, co pozwala im w płynny sposób angażować osoby najlepiej dopasowane do wymogów klienta. Mnogość prowadzonych procesów, szeroka baza kontaktów oraz doświadczenie sprawia, że agencja ma dostęp do większej ilości cennych CV, niż podmiot podejmujący się zadania rekrutacji odpowiedniego pracownika tylko w przypadku takiej konieczności.

  1. Wiedza 

Wiedza o rynku pracy i aktualnych trendach, którą dysponują pracownicy agencji headhunterskiej umożliwia przekazanie klientowi feedbacku odnośnie oferty, którą kieruje on do potencjalnych pracowników. Co za tym idzie, pracodawca może ewentualnie skorygować swoje wymagania lub warunki oferowane potencjalnemu pracownikowi, jeśli nie przystają one do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawca określając je niewłaściwie, znacznie utrudnia sobie zakończenie procesu rekrutacyjnego sukcesem. Ponieważ agencja rekrutuje pracowników permanentnie, jest na bieżąco ze zmieniającymi się tendencjami na rynku pracy dotyczącymi np. oczekiwań pracowników, czy też ich dostępności w danym sektorze rynku lub lokalizacji. Klient może więc liczyć na uzyskanie cennych informacji o rynku pracy oraz o ewentualnych słabościach swojej oferty. Czasami niewielki szczegół, czy wartość dodana, o którą warto wzbogacić swoją ofertę, potrafi znacząco zmienić jej obraz.

  1. Profesjonalizm 

Wymagania potencjalnego pracodawcy to jedno, ale nie można też zapominać o wymaganiach kandydata, który również oczekuje, że proces rekrutacyjny, w którym zdecydował się wziąć udział, będzie przeprowadzony w sposób profesjonalny. Ważnym znakiem profesjonalizmu jest feedback dla kandydata, niezależnie od finalnego wyniku procesu. Niezadowolony kandydat, który np. nie uzyskał żadnej informacji zwrotnej, może niepotrzebnie narobić rekrutującej go firmie złego PR-u. Pracownicy agencji rekrutacyjnych doskonale zdają sobie sprawę, że udzielanie informacji zwrotnej każdemu, kto wziął udział w rekrutacji, może być ciężkie dla wewnętrznego HR-u firmy, ze względu na ograniczenia czasowe, ale w dobrej agencji headhunterskiej jest to standardem. Skupienie agencji wyłącznie na kadrowym zabezpieczaniu potrzeb klienta pozwala wygospodarować czas na feedback dla każdego kandydata, co buduje w nim poczucie szacunku ze strony potencjalnego pracodawcy i umożliwia zachowanie dobrych relacji nawet jeśli nie przejdzie on pozytywnie procesu rekrutacyjnego. Dobry rekruter pełni również funkcję pośrednika, któremu zawsze zależy, aby wszystkie strony procesu były zadowolone, niezależnie od jego finalnego rezultatu oraz dba o to, aby żadne drzwi nie zostały zamknięte na stałe.

  1. Dyskrecja 

Zlecenie rekrutacji firmie zewnętrznej ułatwia zachowanie dyskrecji. Bywają sytuacje, w których klient z różnych powodów nie chce informować swoich pracowników o prowadzeniu danego procesu rekrutacyjnego. O wiele łatwiej jest zachować w takiej sytuacji dyskrecję, jeśli rekrutacja została zlecona firmie zewnętrznej. Ważna jest również dyskrecja zewnętrzna i zachowanie dobrych stosunków z konkurencją. Nie byłoby mile widziane, gdyby firma X „wyciągała” pracownika z firmy Y będącej jej bezpośrednim konkurentem w sposób świadomy i jawny. Agencja headhunterska bazująca głównie na swoich kontaktach nie byłaby w takiej sytuacji stroną powodującą niepotrzebne „zgrzyty”. Sam proces rekrutacyjny również może być na życzenie klienta niejawny, co raczej ciężko byłoby osiągnąć, decydując się na rekrutację za pomocą sił wewnętrznych.

  1. Gwarancja 

Ponieważ czynnik ludzki jest prawdopodobnie jednym z najbardziej nieprzewidywalnych, każdy, nawet najlepiej przeprowadzony proces rekrutacyjny, może skutkować zatrudnieniem osoby, która w nowym miejscu nie popracuje zbyt długo. Solidne firmy headhunterskie biorą odpowiedzialność za swoją pracę. Zwykle jeśli w umówionym między klientem, a agencją czasie, dojdzie do rozwiązania umowy z zatrudnionym przy pomocy agencji pracownikiem, agencja zobligowana jest do znalezienia klientowi kolejnego pracownika w ramach tzw. gwarancji. Przyczyny rozwiązania umowy mogą być bardzo różne i gwarancja obejmuje zwykle zarówno sytuacje, w których pracodawca rezygnuje z nowego pracownika, jak i okoliczności, w których to pracownik rezygnuje z pracodawcy. Agencja zobligowana jest więc do znalezienia swojemu partnerowi biznesowemu kolejnego kandydata spełniającego określone przez klienta wymogi, w miejsce tego, z którym umowa została rozwiązana.

  1. Czas

Dotarcie do potencjalnie zainteresowanych nową pracą kandydatów i ich odpowiednia weryfikacja potrafią zająć dużo czasu. W przypadku niekorzystania z agencji rekrutacyjnej, niezbędne jest zaangażowanie własnych specjalistów, których czas kosztuje, a którzy mogliby w momencie, gdy agencja dla nich pracuje, zająć się strategicznymi celami biznesu swojego pracodawcy. Mowa tu zwłaszcza o pracownikach wewnętrznych działów HR i menedżerach poszczególnych sektorów, którzy zazwyczaj mają wystarczająco dużo pracy bez podejmowania się rekrutacji. Zdjęcie niejednokrotnie żmudnego i długotrwałego procesu rekrutacyjnego z barków firmy i jej wewnętrznego działu HR, który niekoniecznie musi być na tyle rozbudowany, aby dysponować czasem na zajęcie się wieloma wymagającymi procesami rekrutacyjnymi, umożliwia więc skierowanie swoich zasobów na sprawy kluczowe dla podstawowej aktywności. Wewnętrzny HR może również nie dysponować doświadczeniem umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie rekrutacji na niektóre stanowiska. Agencja dociera do odpowiednich kandydatów i weryfikuje ich szybciej, ponieważ właśnie to jest głównym przedmiotem jej działania. Ponadto, prowadząc procesy permanentnie, jest w stanie je łączyć, tak aby możliwie szybko osiągnąć jak najlepsze rezultaty dla swoich klientów. Oszczędność czasu pozwala więc klientowi skoncentrować własne zasoby przede wszystkim na rozwoju swojego biznesu.

  1. Koszty

Nie do przecenienia jest możliwa do uzyskania redukcja kosztów za sprawą profesjonalnie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego. Klient zwykle nie ponosi żadnych opłat na początku współpracy z agencją. Początkowe koszty procesu ponosi agencja. Rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu rekrutacji i zaakceptowaniu rekomendowanego pracownika. Firma korzystająca z agencji nie ponosi więc ryzyka, gdyż to i tak finalnie do niej należy ostateczna decyzja o finalizacji postępowania. Na barkach agencji i w jej interesie jest więc sfinalizowanie współpracy poprzez znalezienie odpowiedniego kandydata, z którego klient będzie zadowolony i którego sam będzie chciał zatrudnić. Nie zapominajmy również o gwarancji. Gwarancja mobilizuje agencję, aby proces przeprowadzać profesjonalnie i ryzyko rotacji ograniczyć do minimum. Nieodpowiednio przeprowadzony proces rekrutacyjny może okazać się w ogólnym rozrachunku znacznie droższy, niż usługi agencji. Co więcej, dla firm, które rzadko rekrutują pracowników, zatrudnianie doświadczonych osób zajmujących się stricte rekrutacją, może być nieopłacalne, a przynajmniej dużo droższe w długiej perspektywie od usług agencji.

Podsumowując, skorzystanie z usług profesjonalnej agencji headhunterskiej jest w stanie znacząco usprawnić procesy rekrutacyjne w firmie decydującej się na współpracę z zawodowymi rekruterami. W niektórych przypadkach, może okazać się wręcz niezbędne. Istnieje szereg korzyści, jakie zyskuje pracodawca zlecając wyszukanie najlepszych pracowników profesjonalistom. Wybierając solidną firmę rekrutacyjną, może mieć pewność, co do transparentności i skuteczności prowadzonych działań, a sam ma możliwość przede wszystkim skoncentrować się na strategicznych celach własnego biznesu.

Hubert Laśkiewicz – Key Account SpecialistCopyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.