EXIT INTERVIEW, CZYLI JAK DOBRZE ZAKOŃCZYĆ WSPÓŁPRACĘ

W dzisiejszych czasach coraz rzadziej spotyka się osoby, pozostające w jednej firmie dłużej niż pięć lat. Korzystając z rozwijającego się rynku pracy, szczególnie w branżach SSC, BPO czy IT, gdzie codziennie publikowane są nowe oferty, kandydaci coraz częściej decydują się zmienić firmę czy nawet w pełni się przebranżowić. Coraz częściej mówi się o rynku pracownika – tam gdzie brakuje specjalistów, to kandydat decyduje, którą ofertę przyjąć, dlatego tak ważna jest dobra, efektywna polityka zarządzania kapitałem ludzkim, pomagająca kreować pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku pracy.

Narzędziem, które może pomóc niejednej organizacji jest exit interview, czyli rozmowa pomiędzy odchodzącym pracownikiem a jego bezpośrednim przełożonym lub przedstawicielem działu HR, mająca na celu przede wszystkim poznanie prawdziwych powodów, dla których pracownik zdecydował się zrezygnować z zajmowanego stanowiska. Nie należy jednak mylić exit interview ze składaniem kontrofert i namawianiem kogoś do pozostania w firmie – to czas na podsumowanie współpracy i rozwiązanie ewentualnych konfliktów, tak aby rozstanie odbyło się w dobrej atmosferze.

Umiejętnie przeprowadzone, exit interview może pomóc zidentyfikować przyczyny utraty pracowników na rzecz konkurencji. Często kierownictwo nie jest świadome problemów wewnątrz danego zespołu – widzi jedynie rosnące koszty rekrutacji i szkoleń onboardingowych, związanych z fluktuacją kadr. Niestety wiele organizacji nadal boi się tego prostego narzędzia diagnostycznego, głównie ze względu na potencjalną krytykę, na którą nie są gotowe. Także wśród pracowników zdania są podzielone – niektórzy obawiają się, że skrytykowanie pracodawcy, ujawnienie problemów w zespole czy „poskarżenie się” na przełożonego zostanie źle odebrane.

Pamiętajmy, że pracownik nie musi zgadzać się na exit interview – to jego indywidualna decyzja, możemy jednak starać się go zachęcić, podkreślając znaczenie takiego spotkania dla rozwoju firmy i poprawy warunków pracy wciąż zatrudnionych w niej osób.

Należy zadbać o pozytywną atmosferę, sprzyjającą otwartej i konstruktywnej rozmowie. Pomocne może okazać się przygotowanie ustrukturyzowanej ankiety lub konkretnych pytań ogólnych, dotyczących firmy oraz szczegółowych, odnoszących się do pracy w danym zespole.

Oceniając wyniki wywiadu, trzeba zachować zdrowy rozsądek i obiektywnie spojrzeć na zwalniającą się osobę. Wszyscy jesteśmy ludźmi i zdarza się, że przemawiają przez nas emocje, dlatego należy wziąć pod uwagę dotychczasowy przebieg kariery pracownika oraz jego relacje z członkami zespołu czy przełożonym.

Exit inerview jest ważny nie tylko z punktu widzenia organizacji, ale też pracowników. Dobrze przeprowadzony, utwierdza w przekonaniu, że firma liczy się z ich zdaniem, a oni sami nie są jedynie trybikami w machnie, ale cennymi partnerami w biznesie.

Pamiętajmy – celem exit interview jest przede wszystkim poprawa polityki personalnej firmy i dopasowanie jej do potrzeb pracowników oraz zmieniającego się rynku pracy, dlatego nie chowajmy wyników rozmowy do szuflady! Wyciągajmy z niej wnioski, inaczej jest to strata naszego cennego czasu.Copyright 2021 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńskiej 151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544070, NIP: 9532647965, REGON: 360802746. Kapitał zakładowy: 100 000 zł.